Racehistorie

Rocky Moutain hesten

Gengivet fritefter den amerikanskeforening for Rocky Mountain Horses (RMHA 1987):”Rocky Mountain Horse Association: A brief history of the Rocky Mountain horse…”

Der findes kun sparsom dokumentationog få beviselige kendsgerninger om RockyMountain hestens (RMH) oprindelse fra 1890 til sidst i1900 tallet. Alle der var personligt med til racens opstart er døde og der er kun mundlige fortællinger.
RMH racen opstod i USA i slutningen af 1800 tallet for foden af Appalachia bjergene i det østlige Kentucky. Dengang så man ingen grund til at dokumentere noget om hestene. Beboerne i området vidste ikke at disse brugs heste en dag ville danne grundlaget for en speciel hesterace. At der fandtes sådanne specielle heste var kun kendt for området indbyggere.

Op gennem 1800 tallet og ind i starten af det 19. århundrede betragtede farmerne disse heste som rideheste til alle formål. Hestene var sikre på benene behagelige at ride og blev valgt af postmænd, doktoren og omrejsende prædikanter. De blev brugt til atpløje mindre marker, til arbejdet med kvæget, og på rejse gennem det stejle og ufremkommelige terræn og til at trække giggen til kirke. Hestene var ikke luksus men en nødvendighed.Hestene skulle tjene et formål og være alsidige. Hestene blev brugt i arbejdet hver dag. Selv efter hårde dage skulle de besidde udholdenhed til at fortsætte.Befolkningen i det østlige Kentucky var ikke velhavende så hestene skulle trives på llidt tilskud af hø og grene selv i de kolde vintre måtte de selv finde føden.

RMHA foreningens gengivelse af historien fortæller at omkring 1890 kom en hingsteplag fra Rocky Mountain området til det østlige Kentucky ved Appalacia bjergene og blev kaldt Rocky Mountain plagen. Det fortælles at han var chocoladefarvet med hørgul (flaxen) man og hale og han besad en fremragende gang.Hingsten blev brugt til de lokale AppalachianSaddle hopper. Fra disse stammer RM hesten.

Sam Tuttle var en kendt opdrætter fra 1900 til 1970. Selv under og efter depresionen og verdenskrigene opretholdt han avl i større skala med Rocky Mountain heste og han sørgede for at racen bestod. Hans bedste avlshings var Tobe. Men Tobe blev også brugt som turhest i en National Park i Ky sammen med Sam Tuttles 50 andre turheste. Tobe var aktiv avlshingst til han var 34 år og han blev 37 år. Også han afkom opnåede en høj alder.

Gennem Tobes fem sønner er han stamfar til alle Rocky Mountain hestene.De fem sønner: ”Kilburn`s Chocolate Sundown”, ”Sewell`s Sam”, ”Maple`s Squirrel, “Sam Clemon`s Tim” og “Yankee”. Hoppe stammen bestod af de localeAppalachianSaddle hopper og andre som Tennesee Walkers, American Saddlebred.

Indtil 1965 var stambogen åben men er nu lukket dvs at kun føl efter kårede forældre (certified to breed) kan optages I stambogen.